Ympäristöpolitiikka

Seuraamme ympäristö- ja turvallisuuslainsäädännön muutoksia ja kehitystä ja toimimme lakien, asetusten ja lupaehtojen mukaisesti, sekä noudatamme muita toimintaamme koskevia sitoumuksia.

Huolehdimme henkilöstömme opastamisesta ja kouluttamisesta niin, että jokaisessa toiminnossa huomioidaan ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kerromme henkilöstöllemme ympäristöasioista ja niiden kehittymisestä. Viranomaisille, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmille kerromme avoimesti toiminnastamme ja siihen liittyvistä ympäristövaikutuksista.

Pidämme ympäristötyötä toimintamme kannalta tärkeänä ja vaativana painopistealueena. Tulevaisuudessa koemme, että toimintaamme kohdistuvat ympäristövaatimukset tulevat yhä kiristymään.

Kierrätys on hyvä tapa vähentää rajallisten luonnonvarojen kulutusta. Autojen kierrätys on helpottunut tuotekehityksen järkevän suunnittelun myötä, ja sitä on sovellettu sekä auton käyttöiän alku- että loppuvaiheessa.

Tulevaisuudessa lähes kaikki materiaalit uusissa autoissa voidaan kierrättää. Lopulta kaikkien ajoneuvojen käyttöikä päättyy. Kun se aika koittaa, tavoitteena on kierrättää tai palauttaa ympäristöön kaikki materiaalit ja komponentit ilman haitallista jätettä tai energiahukkaa.

Autopalsta Oy

Osoite:

Söörmarkuntie 40
29570 Pori

Sähköposti:

Avoinna:

Ma - Pe:   08:30 - 17:00

La:   09:00 - 12:00